Výuka

Letní semestr 2011-2012

Matematická statistika  |  Cvičení z matematické statistiky  |  Časové řady - cvičení

Matematická statistika MS710P05

 • přednáška na PřF UK
 • úterý 14:00 v M1 (Ke Karlovu 3)
 • konzultace jsou možné po předběžné domluvě

Aktuálně:

 • Poslední zkouškový termín z Matematické statistiky se uskuteční ve čtvrtek 6.9.2012 v posluchárně K1 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8. Zájemci nechť se prosím přihlásí přes SIS.
 • Ukázka možného zadání zkoušky.

Materiály k přednášce (bude postupně doplňováno a může být i upravováno)


Cvičení z matematické statistiky MS710C05

 • úterý 15:40 PUA (Albertov)

Podmínky získání zápočtu

(podrobnější info na prvním cvičení)

Zadání a materiály na cvičení (bude doplňováno):

Doplňující materiály k programu R:


Časové řady - cvičení NSTP165

 • čtvrtek 14:00 v K10A
 • cvičení probíhá pouze ve vybrané týdny

Aktuálně:

 • Všichni studenti, kteří mají nárok na zápočet a nedostavili se na jeho zápis na posledním cvičení, budou mít zápočet zapsaný v SISu ke dni 30.5.2012. Zápis do indexu bude možný po předchozí emailové dohodě.

Podmínky udělení zápočtu:

 • Účast na prvním cvičení dne 23.2.2012 (bude se provádět rozřazení do skupin pro domácí úlohy).
 • Dostatečný počet bodů z domácích úloh.
 • Úspěšné absolvování zápočtového testu: data kurzy.csv nebo kurzy.xls
Více podrobností k domácím úlohám a podmínkám zápočtu jsou uvedeny zde.

Seznam domácích úloh (bude postupně doplňováno):

Hodnocení vypracovaných úloh:

skupina A skupina B skupina C
Úloha č.1 32 bodů 30 bodů 38,5 bodů
Úloha č.2 40 bodů 43 bodů 33 bodů
Úloha č.3 46 bodů 44 bodů 45 bodů
Úloha č.4 35 bodů 36 bodů 31 bodů
Úloha č.5 (nutná oprava př.3) 38 bodů 41 bodů


Zajímavé materiály:

 • Funkce pro vyhlazení zadané časové řady metodou klouzavých průměrů v programu Mathematica: notebook (autor Matúš Baniar). Funkce umožňuje interaktivně sledovat, jak vypadá vyhlazení pro měnící se délku a řád klouzavých průměrů. Anglická verze na Wolfam Demonstrations: Weighted Moving Average.
  Náhled:
 • Holtova metoda v programu Mathematica: notebook (autor Vojtěch Šaroch). Funkce umožňuje interaktivně sledovat, jak vypadá vyhlazení pro měnící se parametry alpha a gamma. Náhled:
 • Holtova-Wintersova metoda v programu Mathematica: notebook (autor Marek Chudý). Funkce umožňuje interaktivně sledovat, jak vypadá vyhlazení pro měnící se parametry alpha, gamma a delta. Náhled:
 • Bakalářská práce Mgr. Martina Juska zabývající se modely volatility ARCH a GARCH a jejich zpracováním v programu R.