next up previous contents
Next: About this document ... Up: qc Previous: Budoucnost kvantových počítačů   Obsah

Reference

V současné době vychází k problematice poměrně mnoho knih a toto odvětví zažívá značný rozmach. Jako nejpohotovější zdroj informací je bezpochyby elektronické nakladatelství (e-print) v Los Alamos National Laboratory na adrese http://xxx.lanl.gov/archive/quant-ph označované jako arXiv.


next up previous contents
Next: About this document ... Up: qc Previous: Budoucnost kvantových počítačů   Obsah
Bashar 2001-01-23