next up previous contents
Next: Iontová past Up: qc Previous: Kvantové opravné kódy   Obsah

Experimentální kvantové procesory

Kvantová informatika by zůstala jen teoretickou kuriozitou nebýt úsilí a důvtipu vědců, kteří se snaží na bázi dnešních technologií konstruovat první ovladatelné kvantové systémy, které by bylo možno alespoň vzdáleně považovat za předchůdce kvantových počítačů. První experimenty v této oblasti společně spadají do nedávné minulosti - na závěr 90.let. Provádět pomocí precizních zásahů do kvantových systémů operace odpovídající kvantovým bránám je přirozeně obtížné. V této kapitole se zaměříme na technologie, které vypadají nejnadějněji vzhledem ke konstrukci kvantových procesorů, a které zároveň jasně demonstrují problémy, jež tyto technologie provází. Je zřejmé, že při konstrukci budeme především chtít,

1. aby byl náš procesor dostatečně jednoduchý na ovládání,

2. aby byl zároveň dostatečně (dlouho) izolovatelný od okolí,

3. aby byl schopen pojmout dostatečný objem informací15.

Kvantových systémů splňujících co nejpřesněji tyto podmínky však není známo mnoho. Jedny z nejvíce experimentálně prověřených se zdají být systémy tzv. iontových pastí (trapped ions).Podkapitoly

Bashar 2001-01-23