next up previous contents
Next: Teleportace jednoho qubitu Up: qc Previous: Náhodné jevy   Obsah

Kvantová teleportace

Obraťme nyní pozornost k další z pozoruhodných vlastností kvantového světa. Tou je jev kvantové teleportace. Význam slova teleportace je nám dobře znám ze science fiction a většinou si pod ním představujeme bezztrátový přenos hmoty prostorem, jehož výsledkem je rekonstrukce objektu na jiném místě. V této kapitole si ukážeme, jak teleportaci chápe kvantová mechanika a popíšeme si také úskalí, která její implementace v praxi má.

Podkapitoly

Bashar 2001-01-23