next up previous contents
Next: Limity v konstrukci procesorů Up: qc Previous: Obsah   Obsah

Úvod

Skončené 20. století lze bez nadsázky označit za nejpokrokovější v dějinách lidstva. Přestože se zapsalo do dějin i mnoha negativními stránkami, v oblasti poznání a vědy zaznamenalo nejdrtivější postup a utvářelo nebo zpřesňovalo náš pohled na svět. Není tak náhodou, že dnes na začátku roku 2001 se nachází vyspělý svět v brázdě proudících informací, které celkový rozvoj ještě akcelerují. Požadavky na efektivní zpracování informací se rychle během desetiletí množily. Obranou v této záplavě se ve druhé polovině století staly první prototypy počítačů, které měly zprvu usnadnit únavnou práci lidí na složitých výpočtech. Dnes se počítače dostaly do pozice univerzálních nástrojů pro hromadné zpracování informací.

Podkapitoly

Bashar 2001-01-23