next up previous contents
Next: Kvantové brány Up: qc Previous: Modely kvantových počítačů   Obsah

Kvantové obvody

Aby bylo možné kvantový systém udržet v nenarušeném stavu (koherenci), je zapotřebí jej (v ideálním případě) zcela izolovat od okolí. Takovému systému tím znemožníme, aby si s okolím vyměňoval například teplo nebo s ním jinak přímo interagoval. Landauerův princip nám říká, že ke smazání jednoho bitu informace z paměti je zapotřebí ze systému vyvést jeden bit entropie. To se obvykle projevuje vyzářením tepla do okolí. Na tomto rozboru vidíme jasnou spojitost mezi energií systému a objemem informací, které jsou v něm uloženy. Jelikož je ale při svém vývoji kvantový systém izolován od okolí, nemůže z něj žádná informace volně unikat. Ztráta informace totiž přímo souvisí s reverzibilitou procesů, které se v systému odehrávají.


Podkapitoly

Bashar 2001-01-23