Seminář z matematiky inspirované kryptografií (SMIK)
ZS 2012/2013

Pondělí 18:10-19:40 KA
Podmínky k zápočtu:
Téma: Fourierova transformace
Kurs Brada Osgooda na Stanfordu