Samoopravné kódy

Zkouška:

Student(ka) si vylosuje otázku, která bude typicky sestávat z

Stručný seznam látky požadované u zkoušky (opravy a komentáře vítány)

Termíny budu vypisovat po dohodě (vítám domluvu skupiny alespoň tří zájemců).

Skripta:

Používal jsem především skripta T. Kaisera ze ZČÚ v Plzni a skripta Aleše Drápala.
Upravený důkaz Shannonových vět
Užitečnou pomůckou je Malý atlas kódů Jana Šťovíčka.

Domácí práce:

Během semestru byla příležitost vypracovat několik témat, která bude možné použít jako oporu u zkoušky.