English
1985- 1989
student gymnázia v Trutnově
1989 - 1991
student Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (do roku 1990 Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích)
1991-1992
student Filosofické fakulty Papežské Lateránské University v Římě
1992
bakalář filosofie na PLU v Římě (summa cum laude)
1993 - 1998
student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor: matematika zaměření: matematické struktury
1998
obhajoba diplomové práce a státní zkouška s vyznamenáním na MFF UK Praha, titul Mgr.
1998 - 2000
postgraduální studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor: algebra
září - prosinec 1998
studijní pobyt na Universitě v Oulu (Finsko)
6. září 2000
obhajoba doktorské disertační práce "Equations in free monoids" na MFF UK, titul Ph. D. v oboru Algebra
1998 - 2011
odborný asistent na Katedře filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty University Palackého v Olomouci
2001 - 2011
odborný asistent na Katedře algebry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2001/2002
výzkumný pobyt při Turku Centre for Computer Science (Finsko)
27. května 2009
obhajoba doktorské disertační práce "Vztah teoretického a praktického života u H. Arendtové a Aristotela" na FF UK (vedoucí Pavel Kouba), titul Ph. D. v oboru Filosofie
2011/2012
habilitace v oboru Matematika - algebra a teorie čísel