Vyučované předměty

V zimním semestru

NMAI059-CS Pravděpodobnost a statistika. Povinná přednáška programu Informatika.

Účast je povinností k zápočtu. ALe toleruji tři neúčasti.
Český text k přednášce mírně upravený pro akademický rok 2019/2020. Během semestru může dojít k dalším drobným úpravám a rozšíření.

Při přípravě na zkoušku se můžete podívat na ukázková zadání z minulých let, z roku 2019 a z roku 2018.

Stránky dr. Hudecové s příklady na cvičení. Na této stránce můžete najít i další doplňkové příklady a cvičení.

NMAI059-EN Probability and Statistics

Lecture notes 2018/2019 in English. This text is not a complete textbook; it is just a content of the lectures, a list of definitions, theorems, problems and some remarks. It may be updated and extended during the term.

You may try to solve the sample exam test.

Exercises homepage of dr. Čoupek
Recommended textbook: G.R.Grimett and D.R.Stirzaker, Probability and Random Processes.

V letním semestru

Stochastická analýza. Postupně připravuji text k tomuto předmětu. Zatím mám jen nějaké základy. Přednáška je každoročně trochu pozměněná a měnit se bude i v souvislosti s novou akreditací magisterského studia (od akademického roku 2013/14). Můžete se podívat na požadavky ke zkoušce
Cvičení vede Petr Čoupek

Spojité martingaly a čítací procesy. Prerekvizita předmětu Analýza dat o přežití. Naučíme se pojmy jako stochastický integrál, martingal se spojitým časem, prediktabilní proces, centrální limitní věta pro martingaly. Důležité pro porozumění statistickým modelům a analýze dat o přežití.
Vzhledem k přerušení výuky pokračujeme individuálním čtením: Zápisky 1 jsou velmi hezkým čitelným záznamem z tabletu, naskenované zápisky z papírů jsou ve čtyřech souborech: Zápisky 2.1, Zápisky 2.2, Zápisky 2.3, Zápisky 2.4,