Diplomové a bakalářské práce

Nebojte se mne kontaktovat, pokud vás cokoliv zaujme či napadne. Rád se dozvídám nové věci a hraju si se „starými“. Jsem proto, aby matematika byla hrou a ne nudnou povinností.

Diplomové práce - možnosti

V poslední době se hodně zaobírám hloubkou dat, což je nástroj pro rozdělení na mnohorozměrných (i nekonečně) prostorech. Jde o výzkum který je velmi živý v současné literatuře. Témata v oblasti hloubky dat se budou týkat většinou teoretických vlastností hloubek (asymptotika, invariance, porovnání s ostatními), alternativním pohledům a nápadům, výpočtním otázkám, aplikacím.

Statistika spojitých náhodných procesů je sice klasické téma, ale stále velmi diskutované. Co lze od takové práce čekat? Odhady a testy o parametrech stochastických diferenciálních rovnic za různých předpokladů, problémy s pozorováním v diskrétním čase (a někdy i s diskretizovanými pozorováními), asymptotické vlastnosti zkoumaných postupů.

Další možná témata:
funkcionální data, stochastická analýza a spojité martingaly, pravděpodobnost a statistika na varietách, Wienerův proces, teorie obsluhy a procesy obnovy, teorie extémních hodnot, odhady úrovňových množin, ...

Bakalářské práce

Témata bakalářských prací vybírám tak, aby šlo o rešeršní práci při které ukážete porozumění textu, schopnost detailně sepsat tvrzení věty, její důkaz a význam (použití předpokladů, příklady, protipříklady, souvislost s ostatními částmi teorie). Mezi možná témata patří:
různé limitní věty, teorie testování a odhadu, náhodné procházky, podmiňování a martingaly, ...

Již obhájené práce

Zatím jsem vedl 1 disertační, 15 diplomových a 11 bakalářských prací které byly úspěšně obhájeny. Jejich seznam lze nalézt v SISu.

Nabídka

diplomových a bakalářských prací

témat disertace

něčeho ke čtení