Radek Hendrych

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, Česká republika

Kancelář K406 (4. patro)

E-mail: radek[dot]hendrych[at]matfyz[dot]cuni[dot]cz
Web: www.karlin.mff.cuni.cz/~hendrych

linkedin_profile