Řecké matematické texty II
NUMV059, letní semestr, 0/2 zápočet, 3 kredity

k účasti není nutné mít absolvován předmět Řecké matematické texty I

kurz bude zaměřen na četbu vybraných spisů z antické matematiky, konkrétní texty budou vybrány na základě dohody na prvním semináři

číst můžeme například: