Dějiny matematiky I (NMUM305, ZS, 2/0, Z, 2 kredity)

Zkouška (zimní semestr 2023)

Příklady toho, jak mohou vypadat zkouškové otázky: zde v pdf (platné pro zkouškové období leden+únor 2024)
Průvodce samostatnou četbou pro zimní semestr 2020

(odkazy na stránky jsou vždy na pdf-stránky, ne na stránky napsané v textu)

1. Periodizace dějin matematiky: úvodní prezentace

2. Doporučuji přečíst si stručný přehled dějin matematiky, který je na str. 2 - 14 v tomto pdf.

3. Více obrázků k prehistorickému období je v prezentaci: Prehistorie

4. Egyptské matematické úlohy se nám zachovaly zejména na dvou papyrech: Rhindově a Moskevském. Tyto úlohy máme v českém překladu, snadno se s nimi lze seznámit v úvodní studii: zběžně si tedy projděme v knize Hieratické matematické texty (Hana Vymazalová) typy úloh, které se vyskytovaly v Egyptě (kapitolky I.4 až I.10, tj. str. 23 až 68).

5. Podívejme se na zápisy čísel ve starověkém Egyptě a Mezopotámii (zde v pdf) se stručným komentářem

6. Hlavní náplní celého semestru je stará řecká matematika. Vše potřebné je na str. 19 až 86, 92, 93, 106 až 126 v tomto pdf.

************************

Další materiály

Odmocniny ve starověké Mezopotámii a u Héróna

v knize Hieratické matematické texty (Hana Vymazalová)
jsou pěkně shrnuty typy úloh, které se vyskytovaly v Egyptě (kapitolky I.4 až I.10, tj. str. 23 až 68)

Vhodný doplněk k přednášce: stručný přehled dějin M a Hrdinský věk řecké M I a II v jednom souboru

Archimédův kodex: stručný přehled historie Archimédova palimpsestu

Úvodní prezentace
Prehistorie
Zápisy čísel (Egypt a Mezopotámie) se stručným komentářem
Zápisy čísel a matematická symbolika (přehledová prezentace)

Matematika a hudba


Jak psát správně jména antických matematiků a stručný komentář

History of Mathematics archive - rozsáhlé a kvalitní stránky
Původ matematických termínů a označení
Pěkná starší kniha o dějinách elementární matematiky (Fr. Balada)

Egypt: Hádanka kněží boha Ra — zajímavá úloha pro samostatné počítání


Eukleidovy Základy: česky (překlad Fr. Servít, 1907) a anglicky

Knihy, sbírky historických úloh
Fuchs, E. Přehled vývoje matematiky. Praha, 1993. pdf
Bečvář, J., Bečvářová, M., Vymazalová, H. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha, 2003. pdf
Vymazalová, H. Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. Praha, 2006. pdf
Vymazalová, H. Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů. Praha, 2011. obálka
Bečvář, J. Hrdinský věk řecké matematiky I, II. Praha, 1993, 1995. pdf: I. díl a II. díl
Bečvář, J., Štoll, I. Archimédés. Největší vědec starověku. Prometheus, Praha, 2005. (info)
Halas, Z. (ed.) Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Praha, 2012. pdf
Halas, Z. Výpočty hodnot goniometrických funkcí. Praha, 2010. pdf
Šír, Z. Řecké matematické texty. OIKOYMENH, Praha, 2011. (info)
Hudeček, J. Matematika v devíti kapitolách. Praha, 2008. pdf
Sýkorová, I. Matematika ve staré Indii. Praha, 2016. pdf
Bečvář, J. (ed.) Matematika ve středověké Evropě. Praha, 2001. pdf
Mačák, K. Tři středověké sbírky matematických úloh. Praha, 2001. pdf