Skripta

Zatim jsou hotové kapitoly 1-10. Skripta jsou dostupná v PostScriptu a to pro tisk na A4-ky (zde) a na A5-ky (zde).

Tato verze je z 7.6.2001

Původní verze skript je rozdělena na jednotlivé kapitoly, každá kapitola je ke stažení zvlášť. Zde uvádím odkazy pouze na PostScriptové verze, jinak na BARBOŘE jsou dostupné zdrojové texty (v AMSTeXu) a preložená DVIčka. (adresář VYUKA/DRAPAL).

 1. Uzávěrové systémy, relace a ekvivalence: přednáška, cvičení
 2. Operace, algebry, homomorfismy a kongruence: přednáška, cvičení
 3. Věty o homomorfismech a kongruencích: přednáška, cvičení
 4. Usporadane mnoziny, svazy a Galoisova korespondence: přednáška, cvičení
 5. ... další kapitola: přednáška, cvičení
 6. ... další kapitola: prednáška, cvičení
 7. ... další kapitola: přednáška, cvičení
 8. ... další kapitola: přednáška, cvičení
 9. ... další kapitola: přednáška, cvičení
 10. ... další kapitola: přednáška, cvičení
 11. ... další kapitola: přednáška, cvičení
 12. ... další kapitola: přednáška, cvičení
 13. ... další kapitola: přednáška, cvičení
 14. ... další kapitola: přednáška
 15. ... další kapitola: přednáška