Matematika pro fyziky II - NOFY162


Předchozí semestry: NOFY 151, NOFY 152, NOFY 161.

Obecné informace k průběhu přednášky

Přednášky budou prozatím probíhat prezenčně, budou nahrávány a výuka bude současně streamována na:
streamu z učebny T2,
streamu z učebny M1.

Hromadné konzultace budou probíhat i tento semestr a opět přes platformu Zoom. Na době jějich konání se dohodneme na první přednášce.

Individuální konzultace k přednášce nebudou probíhat v žádném předem daném termínu, ale po individuální dohodě, a to opět buď přes platformu Zoom, nebo osobně, dokud do situace dovolí.

Průběh cvičení bude záviset na cvičícím, ale obecně platí, že cvičení budou prozatím probíhat prezenčně. a na všech cvičeních budou rovněž následující základní pravidla:
zápočet bude udělen za účast na alespoň polovině cvičení
během semestru bude možnost získat až 20 bonusových bodů, které budou brány v úvahu u zkoušky (viz níže). Pravidla pro jejich získání stanoví cvičící.

Stránky jednotlivých cvičících:
stránka L. Krumpa
stránka D. Šmída
stránka M. Bulíčka


Zkouška:

bude sestávat ze dvou částí, početní a teoretické, obě části probíhají písemně, u teoretické části však může případně následovat ještě ústní pohovor, kde může být student požádán o dovysvětlení některých detailů z písemné části či zodpovězení dodatečných otázek. V početní části bude možno získat celkem 36 bodů, v teoretické části to bude 24 bodů, celkem tedy 60 bodů. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nutné získat alespoň 18 bodů z početní části a alespoň 12 bodů z teoretické části. Počet získaných bodů, podle kterých bude určena známka, bude maximum z následujících dvou hodnot:
- součet bodů získaných z početní a teoretické části,
- (součet bodů získaných z početní a teoretické části + počet bonusových bodů získaných na cvičení)*3/4.
Z této hodnoty bude pak známka určena podle klíče:
30-41 dobře,
42-51 velmi dobře,
52-60 výborně.

Ten, kdo z početní části získá alespoň 25 bodů, ji už při případných dalších pokusech nebude muset opakovat a může psát jen část teoretickou.

požadavky ke zkoušce (číslování vět odpovídá přehledu přednášky )
ukázka početní části


Zkouškové testy
20.5. početní část 1 početní část 2 teoretická část
24.5. početní část 1 početní část 2 teoretická část
31.5. početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část
7.6. početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část
14.6. početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část
21.6. početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část


Výuka


Přednášky

probraná látka
přednášky 14.2. a 15.2. - trigonometrické Fourierovy řady, neformální úvod do funkcí komplexní proměnné (záznam přednášky 14.2., záznam přednášky 15.2.)
přednáška 22.2. - komplexní derivace a holomorfní funkce, Cauchy-Riemannovy podmínky, (záznam přednášky 22.2.)
přednášky 28.2. a 1.3. (záznam přednášky 28.2., záznam přednášky 1.3.)
přednášky 7.3. a 8.3. (záznam přednášky 7.3., záznam přednášky 8.3.)
přednášky 14.3. a 15.3. (záznam přednášky 14.3., záznam přednášky 15.3.)
přednášky 21.3. a 22.3. (záznam přednášky 21.3., záznam přednášky 22.3.)
přednášky 28.3. a 29.3. (záznam přednášky 28.3., záznam přednášky 29.3.)
přednášky 4.4. a 5.4. (záznam přednášky 4.4., záznam přednášky 5.4.)
přednášky 11.4. a 12.4. (záznam přednášky 11.4., záznam přednášky 12.4.)
přednáška 19.4. (záznam přednášky 19.4.)
přednášky 25.4. a 26.4. (záznam přednášky 25.4., záznam přednášky 26.4.)
přednášky 2.5. a 3.5. (záznam přednášky 2.5., záznam přednášky 3.5.)
přednášky 9.5. a 10.5. (záznam přednášky 9.5., záznam přednášky 10.5.)
záznam přednášky 16.5.
záznam přednášky 17.5.