Dušan Pokorný
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel: (420) 2 2191 3209
e-mail: dpokorny@karlin.mff.cuni.cz

témata prací
přehled publikací
archích výuky z předchozích let


Aktuální výuka:
Matematická analýza I - NOFY151