Teaching - Summer 2022/2023

Stochastic analysis (NMTP432) - lecture and exercises

Pravděpodobnost a matematická statistika (NMSA202) - cvičení