Doc. RNDr. Leo Boček, CSc.

Adresa:

MFF UK – katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Telefon:

420- 221 913 222

Místnost:

445 (4.patro)

 

Životopisné údaje:

Narozen 1937, absolvent MFF UK v roce 1960 (obor matematika, specializace geometrie), 1966 hodnost CSc. v oboru geometrie, 1967 RNDr., 1987 docent didaktiky matematiky. Od roku 1960 zaměstnán na MFF UK, výuka také na ČVUT (fakulta stavební, fakulta architektury), nyní úvazek i na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L. Studijní pobyty na Univerzitě v Bonnu (1967-69) a na Technické univerzitě v Drážďanech (1980-81).

 

Odborné zaměření:

diferenciální geometrie, teorie vyučování matematice, práce s talentovanými žáky

 

Publikace:

  1. několik prací z diferenciální geometrie (in Math.Bohemica, Czech.Math.J.)
  2. Tenzorový počet, SNTL Praha 1976,
  3. spoluautor Geometrie I, II, SPN Praha 1986, 1988, vysokoškolská učebnice pro studenty učitelství matematiky
  4. autor a spoluautor několika vysokoškolských skript (Diferenciální geometrie křivek a ploch, Příklady z diferenciální geometrie, Grupy geometrických zobrazení, Planimetrie),
  5. autor a spoluautor řady učebnic matematiky pro gymnázia, např. Analytická geometrie kuželoseček pro třídy se zaměřením na matematiku
  6. koordinátor a spoluautor edice učebnic „Matematika pro gymnázia“, vydaných nakladatelstvím Prometheus Praha

 

Výuka:

Výuku na MFF jsem už zcela ukončil.

 

Práce pro matematickou olympiádu:

  • tajemník ústředního výboru MO 1978-1988
  • předseda ústředního výboru MO 1988- 2001
  • člen ústřední komise MO a její úlohové komise - dosud.