1. vydání (z větší části zničené povodní v r. 2002):
Matfyzpress, Praha 2000, 435 stran.
ISBN 80-85863-61-8

2. vydání (nezměněné):
Matfyzpress, Praha 2002, 435 stran.
ISBN 80-85863-92-8

3. vydání (opravené):
Matfyzpress, Praha 2005, 435 stran.
ISBN 80-886732-57-6

4. vydání:
Matfyzpress, Praha 2010, 435 stran.
ISBN 978-80-7378-135-4


Učebnice věnovaná z velké části klasickým partiím lineární algebry a určená pro studenty všech oborů. Snaží se podat lineární algebru jako ucelenou algebraickou teorii vektorových prostorů a jejich homomorfismů. Výklad postupuje standardním způsobem; některé paragrafy (např. partie o pseudoinverzních homomorfismech a maticích, o Weyrově teorii charakteristických čísel) jsou však pojaty netradičně.

Obsah
Uvedená literatura
Seznam nalezených chyb v 1. a 2. vydání

Uvítám upozornění na jakékoli chyby.