UMP013 Pravděpodobnost a statistika = MUE012  Pravděpodobnost a statistika

Zimní semestr je věnován teorii pravděpodobnosti, letní semestr pak matematické statistice a statistickým  metodám. Cvičení je bohužel až v letním semestru, takže nezbývá než doporučit počítat si příklady v zimním semestru samostatně.

Literatura: K. Zvára, J. Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika. MATFYZPRESS 1997, 2001, 2003