STP094 Regrese

Přednáška je věnována lineárnímu modelu s normálním rozdělením, zejména lineární regresi. Vychází se z geometrické představy o prostoru možných středních hodnot. Vedle alternativního odvození obecné teorie je pozornost věnována chování běžných statistik v případě, že některý z klasických předpokladů není splněn. Na vhodných místech se prohlubují znalosti o modelech analýzy rozptylu. Část přednášky se zabývá regresní diagnostikou, hledáním modelu, případně multikolineritou. Výklad je ovlivněn moderním statistickým prostředím (S+, R) s jazykem S a jeho možnostmi zejména při ověřování splnění předpokladů. Podle časových možností se budeme věnovat také regresi nelineární.

Cvičení bude po celý semestr probíhat v počítačové laboratoři K10. Hlavním programovým produktem bude R, který je v K10 k disposici a především je volně šiřitelný (http://cran.r-project.org/). Další podmínkou k získání zápočtu (vedle pravidelné práce na cvičení) bude pravděpodobně (záleží na počtu studentů, kteří si regresi zapíší) vypracování individuální úlohy, které je třeba poslat jako přílohu emailu nejpozději do 12:00 dva dny před termínem zkoušky. Cvičení proběhne ve dvou paralelkách, z nichž jednu povede dr. Arnošt Komárek.

Zkouška obsahuje kromě obhajování vypracovaných úloh dvě otázky z odpřednášené látky (teoretické nebo metodické).

Text přednášky v elektronické formě lze pro orientaci prohlédnout z loňského souboru (vzhledem ke knižnímu vydání jsou texty staženy). Upozorňuji však, že text budu během semestru ještě průběžně upravovat. Během semestru také upřesním seznam výchozích otázek ke zkoušce, který jistě bude podobný analogického seznamu z loňska.

(070925, 071003)