STP094 Regrese

Přednáška je věnována lineárnímu modelu s normálním rozdělením, zejména lineární regresi. Vychází se z geometrické představy o prostoru možných středních hodnot. Vedle alternativního odvození obecné teorie je pozornost věnována chování běžných statistik v případě, že některý z klasických předpokladů není splněn. Na vhodných místech se prohlubují znalosti o modelech analýzy rozptylu. Část přednášky je věnována regresní diagnostice, hledání modelu, případně multikolineritě. Výklad je ovlivněn moderním statistickým prostředím (S+, R) a jeho možnostmi. Podle časových možností se budeme věnovat také některým zobecněným lineárním modelům, zejména logistické regresi, a regresi nelineární.

Cvičení bude po celý semestr probíhat v počítačové laboratoři K5. Hlavním programovým produktem bude R, který je v K5 k disposici a především je volně šiřitelný. Další podmínky k získání zápočtu (vedle pravidelné práce na cvičení) upřesním podle toho, kolik studentů si regresi zapíše. Každopádně bude třeba odevzdat (v elektronické formě) vyřešené úlohy. Je nutné, aby se studenti co nejdříve registrovali v počítačové učebně K5.

Zkouška obsahuje kromě obhajování vypracovaných úloh dvě otázky z odpřednášené látky (teoretické nebo metodické).