Základy biostatistiky LS 2004/2005

7. cvičení: zopakovat testy o jednom výběru, párové testy, nově dvouvýběrové testy

nejprve dokončit ulohy z předchozího cvičení, např. úlohy o pravděpodobnosti v binomickém rozdělení,

data: Kojeni.S0, popis v souboru KOJENI.TXT

jednovýběrový t test H0: mi = 50,5, oboustranná alternativa, pro porodní délky hochů

podobně pro porodní délky dívek, stejná H0, oboustranná alternativa

párový test: jsou otcové v (populačním průměru) o 10 cm vyšší?

Párový test: jsou otcové v (populačním smyslu) o 3 roky starší?

spočítat stejné úlohy zvlášť pro dívky

samostatně s uložením do souboru nechat studenty rozhodovat o tom, zda lze prokázat, že u dětí vysokoškolaček jsou otcové starší než matky (případně o dva či tři roky, podle úvahy cvičícího)

 

data: Cvic.S0, popis v souboru CVIC.TXT (nutný)

zopakovat úlohu o výškách desetiletých dětí z přednášky, oboustranná alternativa, ukázat postup v NCSS


040319, 050401, 050412 -KZv.