Základy biostatistiky LS 2004/2005

6. cvičení: základní pojmy statistického rozhodování, testy o jednom výběru

data: Cvic.S0, popis v souboru CVIC.TXT

popisné statistiky pro výšku desetiletých hochů (CHLAPCI)

jednovýběrový t-test H0: mi = 136.1, oboustranná alternativa

podobně pro výšky dívek, stejná H0, oboustranná alternativa

podobně pro TEPLOTA (vysvětlení v CVIC.TXT) H0: mi = 28

POZOR ve staré verzi (NCSS 6.0, zřejmě také ve volně šiřitelné verzi, která je částí NCSS 6.0) je výstup znaménkového testu dost zmatený. Doporučuji v případě párového testu volit takové pořadí proměnných, aby počet zárorných rozdílů byl menší než počet kladných rozdílů. Pak aspoň testová statistika pro oboustrannou alternativu (Prob Both) je správně. Ve verzi NCSS 2001 byly už tyto problémy odstraněny.

zkusmo spočítat neparametrické testy také pro výšky dívek

test o pravděpodobnosti alternativního (binomického) rozdělení

lze hrací kostku, u které nám ve 30 hodech padla šestka 8 krát, považovat za symetrickou?

příklad Kalous (skripta str. 90)

 

pokud by zbyl čas, tak lze se vrátit k sčítání rovnoměrných (výsledkem přibližně normální)

040319, 050329 -KZv