Základy biostatistiky LS 2004/2005

5. cvičení: normální rozdělení, histogram

distribuční funkce normálního rozdělení

(puntíky vpravo - distibuční funkce, vlevo - kvantilová funkce, kritické hodnoty)
ověřit hodnoty distribuční funkce N(0,1) v několika známých bodech (0, -1, 1, 1.96 a podobně)
podobně po změně směr. odchylky z 1 např. na 10
Když předpokládáme, že v ideální populaci má IQ rozdělení N(100,15), kolik osob má mít IQ nad 100, nad 120, nad 130, nad 140, v mezích 90 až 110 (a podobně)

data: Kojeni.S0

Data pocházejí z diplomky obhájené v roce 1995 na PřF, budeme je používat častěji. Práce se týkala chování matek v období porodu a nějakou dobu po něm.

popisné statistiky pro vys_matka

histogram pro vys_matka (upravit histogram, aby kreslil odhadnutou hustotu normálního rozdělení)

histogram pro vys_matka, vek_matka

popisné statistiky pro vys_matka, vek_matka, vek_otec

jak vlastně vypadají "opravdová" normální data?

jak se bude chovat průměr takových veličin?

spočítat kvartily pro n1:n9, prumer a porovnat je s teoretickými kvantily (percentily)

 případně ještě:

ukázat fungování centrální limitní věty

Zbude-li dost času, dokumentovat na reálných datech

 040120, 040315, 050317 - KZv.