Základy biostatistiky LS 2003/2004

3. cvičení

třídění podle několika faktorů (nominálních či ordinálních znaků)

datový soubor ICHS.S0 (pozor, jde o výběr z populace mužů, kteří mají PRÁVĚ JEDEN rizikový faktor pro ischemickou chorobu srdeční, nelze zobecňovat na všechny muže)

souvisí hmotnost s kouřením?

souvisí hmotnost se vzděláním?

souvisí hmotnost se vzděláním a s kouřením?

souvisí BMI s kouřením a vzděláním?

souvisí BMI se vzděláním a RCHOL? (cholesterol jako rizikový faktor)

souvisí hmotnost se vzděláním a RCHOL? (cholesterol jako rizikový faktor)

 

2) závislost spojitých veličin

závisí hmotnost a výška postavy?

odlišit jen silné kuřáky

vyšetřit BMI (závislost na výšce, věku, systolickém tlaku a kouření)

 040227-KZv.