Základy biostatistiky LS 2002/2003

11. cvičení: regrese

data: IQ3.S0, policie.S0

vysvětlit IQ pomocí průměrné známky ZN8

nejprve grafické znázornění

rovnoběžné regresní přímky - závislost IQ na ZN7

podle časových možností zkusit vysvětlení reakční doby pomocí diastolického tlaku a pulsu v souboru POLICIE.S0

 

regresní přímka - data: policie.s0

snažíme se vysvětlit hmotnost muže z jeho výšky, případně také procenta tuku

 regresní přímka - data: howell.s0

snažíme se vysvětlit velikost mozkovny velikostí týlního úhlu

víme, že máme směs šesti výběrů (3 místa vers 2 pohlaví => samostatně opakovat pro různé kombinace faktorů POPUL a sex)