Základy biostatistiky LS 2002/2003

10. cvičení: analýza rozptylu

data: kojeni.S0, popis v souboru kojeni.TXT

dvojné třídění

data cteni.S0

rychlost čtení (RYCHLOST) podle stylu písma (STYLY) a jeho velikosti (VELIKOST); STYL je jemnější dělení stylu písma (fontů)

data howell.S0

vyšetřete možnou souvislost největší délky mozkovny (GOL) s místem nálezu a pohlavím

vyšetřete možnou souvislost týlního úhlu OCA s místem nálezu a pohlavím

 

Cvičení lze využít k dohnání zbylých restů.

Je možné napsat krátkou písemku např. na porovnání tří populací ze souboru HOWELL.S0, když se omezíme na jediné pohlaví a vysvětlujeme týlní úhel OCA či největší délku mozkovny GOL.