Základy biostatistiky LS 2002/2003

4. cvičení: závislost spojitých veličin

data: ICHS.S0

závisí hmotnost a výška postavy?

odlišit jen silné kuřáky

 

podat data: IQ3.S0 (známkové průměry v pololetí 7. a 8. třídy, IQ, pohlaví)

porovnat chlapce a dívky (opakování)

závislost ZN8 a ZN7:

závislost ZN7 a IQ:

s rostoucí ZN7 klesá IQ (ZN8 rostlo) závislosti pro hochy a dívky mohou být různé porovnat se závislostí ZN8 na ZN7 jak se změní dojem z obrázku, když měřítko na svislé ose roztáhneme (0 - 1000)? DŮLEŽITÉ

znovu data ICHS.S0

vyšetřit BMI (závislost na výšce, věku, systolickém tlaku a kouření)

další možná témata

 

lineární závislost (přímka)

Graphics | Function Plots | Model | Formula: 1 + 1 * X; nastavit měřítka: Y: -10 10; X: -5 5 uložit do zápisníku podobně 1 + 2 * X a -5 + 2 * X prohlédněte zápisník, co se změní pro 1 - 1 * X?

nelineární závislost

Budoucí témata: histogram a normalita

histogram pro IQ

popisné statistiky pro IQ, zejména normální diagram nasimulovat 110 + 15 * randomnormal(77) jsou popisné statistiky podobné?