Základy biostatistiky LS 2002/2003

3. cvičení

1) dokončit úlohy ze souboru cvic02, přičemž u třídění podle jediné položky uvedené pro řádky lze použít u tabulky také formát číslo 7:

třídění podle několika faktorů (nominálních či ordinálních znaků)

datový soubor ICHS.S0 (pozor, jde o výběr z populace mužů, kteří mají PRÁVĚ jeden rizikový faktor pro ischemickou chorobu srdeční, nelze všechno zobecňovat na všechny muže)

souvisí hmotnost s kouřením?

souvisí hmotnost se vzděláním?

souvisí hmotnost se vzděláním a s kouřením?

souvisí BMI s kouřením a vzděláním?

 

souvisí BMI se vzděláním a RCHOL? (cholesterol jako rizikový faktor)

souvisí hmotnost se vzděláním a RCHOL? (cholesterol jako rizikový faktor)

 

2) závislost spojitých veličin

závisí hmotnost a výška postavy?

odlišit jen silné kuřáky

vyšetřit BMI (závislost na výšce, věku, systolickém tlaku a kouření)

 

podat data: IQ1.S0 (známkové průměry v pololetí 7. a 8. třídy, IQ, pohlaví)

porovnat chlapce a dívky (opakování)

závislost ZN8 a ZN7:

závislost ZN7 a IQ:

lineární závislost (přímka)

nelineární závislost