Základy biostatistiky LS 2002/2003

2. cvičení

Ověřit, jak studenti umí spustit NCSS pomocí ikonky Biostatistika

Zopakovat popisné statistiky, připomenout krabicový diagram.

Porovnání dvou a více souborů, závislost na nominálním znaku (faktoru)

data: deti23.S0

krabicový diagram a popisné statistiky pro porodní délku DEL0

proč jsou některé děti vyznačeny zvlášť?

jak se změní statistiky a krabicový diagram, když změníme měřítko?

závisí HMOT12 na pohlaví?

jiná možnost:

 

souvisí VEKM s pořadím dítěte POR?

samostatně podobné úlohy (např. VEKO)

 

datový soubor ICHS.S0 (pozor, jde o výběr z populace mužů, kteří mají PRÁVĚ jeden rizikový faktor pro ischemickou chorobu srdeční, nelze všechno zobecňovat na všechny muže

souvisí hmotnost s kouřením?

souvisí hmotnost se vzděláním?

souvisí hmotnost se vzděláním a s kouřením?

souvisí hmotnost se vzděláním a RCHOL? (cholesterol jako rizikový faktor)

ukázat vliv volby měřítka, nastavit na svislé ose měřítko od nuly

 

MOŽNÉ další téma: závislost spojitých veličin

souvisí výška a hmotnost?

případně rozlišit podle RCHOL