Základy biostatistiky & Aplikovaná statistika, LS 2001/2002

11. cvičení: oprava písemky, regrese, kontingenční tabulky?, písemka

data: deti_tst.S0, kojeni.S0

uvést nejčastější chyby, vysvětlit správné řešení (interpretace intervalu spolehlivosti, rozhodování o použité metodě, grafická ilustrace, vymazat nepoužitý výstup)

Podle potřeby:

Podle potřeby v souboru Kojeni.S0 zvolit možné úlohy a žádat jejich řešení.

Kontingenční tabulky (testovat nezávislost)

Napsat další písemku, v níž podle situace požadujeme řešení jedné nebo obou úloh.