Základy biostatistiky & Aplikovaná statistika, LS 2001/2002

6. cvičení: základní pojmy statistického rozhodování, testy o jednom výběru, párové testy

data: Cvic.S0, popis v souboru CVIC.TXT

popisné statistiky pro výšku desetiletých hochů

jednovýběrový t-test H0: mi = 136.1, oboustranná alternativa

podobně pro výšky dívek, stejná H0, oboustranná alternativa

podobně pro TEPLOTA (vysvětlení v CVIC.TXT) H0: mi = 28

zkusmo spočítat neparametrické testy také pro výšky dívek

párové testy jako testy pro rozdíly hodnot uvnitř párové závislých měření

porovnat sílu stisku u leváků (STISKL, STISKP)

test o pravděpodobnosti alternativního (binomického) rozdělení

lze hrací kostku, u které nám ve 30 hodech padla šestka 8 krát, považovat za symetrickou?

příklad Kalous (skripta str. 90)

 

pokud by zbyl čas, tak lze se vrátit k sčítání rovnoměrných (výsledkem přibližně normální)