Základy biostatistiky & Aplikovaná statistika, LS 2001/2002

4. cvičení: závislost spojitých veličin

data: ICHS.S0

závisí hmotnost a výška postavy?

odlišit jen silné kuřáky

vyšetřit BMI (závislost na výšce, věku, systolickém tlaku a kouření)

 

podat data: IQ3.S0 (známkové průměry v pololetí 7. a 8. třídy, IQ, pohlaví)

porovnat chlapce a dívky (opakování)

závislost ZN8 a ZN7:

závislost ZN7 a IQ:

s rostoucí ZN7 klesá IQ (ZN8 rostlo)

lineární závislost (přímka)

nelineární závislost

Budoucí témata: histogram a normalita

histogram pro IQ

popisné statistiky pro IQ, zejména normální diagram nasimulovat 110 + 15 * randomnormal(77) jsou popisné statistiky podobné?