Základy biostatistiky & Aplikovaná statistika, LS 2001/2002

3. cvičení

1) připomenout srovnání několika souborů krabicovým diagramem

souvisí VEKM s pořadím dítěte POR? (soubor deti23.S0)

2) třídění podle několika faktorů (nominálních či ordinálních znaků)

datový soubor ICHS.S0 (pozor, jde o výběr z populace mužů, kteří mají PRÁVĚ jeden rizikový faktor pro ischemickou chorobu srdeční, nelze všechno zobecňovat na všechny muže)

souvisí hmotnost s kouřením?

souvisí hmotnost se vzděláním?

souvisí hmotnost se vzděláním a s kouřením?

souvisí BMI s kouřením a vzděláním?

 

souvisí BMI se vzděláním a RCHOL? (cholesterol jako rizikový faktor)

souvisí hmotnost se vzděláním a RCHOL? (cholesterol jako rizikový faktor)

 

3) závislost spojitých veličin

závisí hmotnost a výška postavy?

odlišit jen silné kuřáky

vyšetřit BMI (závislost na výšce, věku, systolickém tlaku a kouření)

 

podat data: IQ1.S0 (známkové průměry v pololetí 7. a 8. třídy, IQ, pohlaví)

porovnat chlapce a dívky (opakování)

závislost ZN8 a ZN7:

závislost ZN7 a IQ:

lineární závislost (přímka)

nelineární závislost