Základy biostatistiky & Aplikovaná statistika, LS 2001/2002

Následuje schematický popis jednotlivých cvičení, v jednotlivých paralelkách však může docházet k odchylnému průběhu.

  1. cvičení

Spuštění počítače, Windows, NCSS 2001

NCSS (Number Cruncher Statistical Systém)

Okno NCSS Data

Úprava dat, uspořádání

Popisné statistiky

Okno NCSS Output

Popisné statistiky pro VEKO

Grafické znázornění kvartilů a mediánu (Box Plot)

Samostatná činnost

Kam až sahá tykadlo

Srovnání dvou souborů