v pracovně
doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK
Sokolovská 83, 
186 75 Praha 8-Karlín

místnost K 156, 1. patro
telefon    ???
e-mail  karel.zvara(at)mff.cuni.cz


KONZULTACE:
   
jen po případné předchozí dohodě emailem

Regrese (2008), vydal MATFYZPRESS  (ke stažení nebo náhledu)

Výuka v zimním semestru 2015/2016
 NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk  (výuka pro studenty PřF UK)
(na PřF označeno jako  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG    první přednáška je 5. října
Podrobnější informace budou součástí kurzu MD360P03Z v Moodle

Výuka v letním semestru 2014/2015

NSTP070  Základy biotatistiky  2/2 Z/Zk  
(výuka pro PřF UK, na PřF jako MS710P09)
cvičení:
čt     9:00-10:30    B5    Mgr. Turčičová
čt    10:40-12:10    B5    Mgr. Turčičová
dalších 9 paralelek vedou akademičtí pracovníci PřF UK

Soubory pdf
(během semestru mohou být mírně upravovány).:
1.    Přednáška
2.    Některé znaky na české klávesnici potřebné v R
3.    Velice zkrácené statistické tabulky

Skutečný průběh přednášek, skripty k přednáškám i cvičením jsou umístěny v univerzitním systému Moodle


Výuka v zimním semestru 2014/2015
 NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk
(na PřF označeno jako  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG    první přednáška je 6. října
st 9:50-11:20, 11:30-13:00 PUA    dvě paralelky cvičení, první jsou 8. října
dalších devět paralelek vedou pracovníci  PřF UK
Podrobnější informace jsou součástí kurzu MD360P03Z v Moodle

NMSA407 Lineární regrese
út    7:20-8:50    K11   
cvičení vedené v českém jazyce

Výuka v letním semestru 2013/2014

NSTP070  Základy biotatistiky  2/2 Z/Zk  
(na PřF jako MS710P09)
cvičení:
út    14:50-16:20    B5    Mgr. Turčičová
út    16:30-18:00    B5    Mgr. Turčičová
dalších 8 paralelek vedou akademičtí pracovníci PřF UK

Soubory pdf
(během semestru mohou být mírně upravovány).:
1.    Přednáška (pro tisk zbytečně velký soubor)
2.    Kratší verze přednášky (bez klikání)
3.    Tisk čtveřice slajdů na stránku formátu A4
4.    Některé znaky na české klávesnici potřebné v R
5.    Velice zkrácené statistické tabulky

Skutečný průběh přednášek, skripty k přednáškám i cvičením jsou umístěny v univerzitním systému Moodle


Výuka v zimním semestru 2013/2014
 NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk
(na PřF označeno jako  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG    (první přednáška je až 7. října)

Soubory pdf (během semestru budou pravděpodobobně mírně upravovány):
  1. Přednáška (pro tisk zbytečně velký soubor)
  2. Kratší verze přednášky, bez klikání, pro tisk 
  3. Tisk čtveřice slajdů na stránku A4 
  4. Tisk trojice slajdů na stránku A4
  5. Velice zkrácené statistické tabulky 
  6. Nestandardní znaky na české klávesnici potřebné v R
Skutečný průběh přednášek (čísla slajdů), informace je postupně upravována:
7. října 2013    slajdy 1 - 35, bohužel bez ukázek výpočtů v R
14. října 2013    slajdy 36-56
21. října 2013    slajdy 57-73
4. listopadu 2013    slajdy 74-100, tentokrát jsme neprobrali všechno podle plánu, příště začneme zopakováním vlastností střední hodnoty a rozptylu (Pozor, byl  vložen nový slajd, dostal číslo 94)
11. listopadu 2013    slajdy 101-115, navíc došlo k přečíslování přednášek, je jich nyní deset    
18. listopadu 2013    slajdy 116-139, navíc přibyl jeden slad; probrali jsme zejména interval spolehlivosti pro střední hodnotu náhodného výběru (pro populační ptůměr)
25. listopadu 2013    slajdy 140-162 probrali jsme princip statistického rozhodování, a jednovýběrový t-test; z plánovaného obsahu zbyl jen párový t-test, který si vysvětlíme příště
2. prosince 2013    slajdy 163-193 (některé zcela nové) dvouvýběrový a párový t-test, dvouvýběrový a párový Wilcoxonův test, znaménkový test
9. prosince 2013    slajdy 194-203 korelace, regrese
16. prosince 2013    slajdy 204-223 multinomické rozdělení, chí-kvadrát test dobré shody, kontingenční tabulka
6. ledna 2013    slajdy 224-    čtyřpolní tabulka, opakování některých pojmů a postupů

Skripty k přednáškám: predn01.R, predn02.R, predn03.R, predn04.R, predn05.R, predn06.R, predn07.R, predn08.R, predn09.R, predn10.R, predn11.R      
Data k ukázkám na přednášce: data.zip (rozbalit v pracovím adresáři) 
Ukázky v Excelu: tolary.xls, vysky.xls, kostka.xls, GaltonSyn.xls,  

Skripty pro cvičení: cvic01.R,  cvic02.R, cvic03.R, cvic04.R,  cvic05.R, cvic06.R, cvic07.R, cvic08.R, cvic09.R,  cvic10.R, cvic11.R, cvic12.R, cvic13.R  
Data pro cvičení (zip): dataCviceni.zip (rozbalit v pracovním adresáři)  

#################################################################################

NMSA407 Lineární regrese
st    17:80-18:50    K10A   
cvičení vedené v českém jazyce


Historie  od akademického roku 1999/2000