Výuka v akademickém roce 2017/2018


Zimní semestr
Automaty a konvoluční kódy ( NMMB401)
pondělí 12:20 K8, čtvrtek 17:20, K9

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený obdrží zadání několika úloh z teorie a její aplikace, na které si připraví odpovědi. Seznam teoretických otázek a typových příkladů bude před koncem semestru zveřejněn.


Odkazy:
   stránka kurzu Š. Holuba, (včetně vhodné literatury a pracovních skript)
   sylabus a literatura,
   skripta Jyrki Lahtonena,
Lineární algebra a geometrie I (NMAG101)
středa 14:00 M6 a 17:20 M6, čtvrtek 14:00 K5

Dění na přednášce.
Výsledky domácích úkolů.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat od Opakování až po Lineární zobrazení II bude možné dostat 9 bodů k zápočtu: 1 za kvíz a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat aspoň 55 bodů. Do tohoto počtu bodů se započítávají i body, které lze získat za zajímavé problémy do rubriky Otázky k samostatnému studiu ve skriptech.
-   Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají. První kvíz je testovací a 1 bod za něj bude udělený automaticky, bez ohledu na výsledek.
-   Jediná náhradní možnost získání zápočtu bude jeden náhradní termín 15.1. od 9:00, je potřeba se přihlásit v SISu. Náhradní test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sbírka řešených příkladů,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   skripty Mirka Olšáka pro počítání v některých tělesech, a Gaussovu eliminaci.
Algebra I (informatici, NMAI062)
čtvrtek 9:00, S9

   Skripta (pdf) (verze z 16.11.2017)
16.11. jsme se zabývali kryptografickými aplikacemi cyklických grup (kapitola 7.)

Přednáška 23.11 odpadá kvůli DOD.

Průběh zkoušky: Zkouška je písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Jedno dokazované tvrzení (15. příklad) bude vybráno z důležitějších tvrzení dokazovaných na přednášce (tj. jedna z Vět), druhé bude elementární tvrzení využívající zavedené pojmy, které nutně nemuselo být na přednášce předvedeno ani vysloveno. Zde je seznam, z nějž budou vybírány otázky 1.-14. (seznam může být upravován, opravován a doplňován) a zde ukázková písemka. Z maximálních 32 bodů bude třeba získat 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku.Odkazy:
   Zdroják skript (tex) (verze ze 26.10.2017)
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   stránka D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,
   co se dnes poslouchá v al-Chórezmího městě