Výuka v akademickém roce 2017/2018


Letní semestr
Počítačová algebra (NMMB204)
čtvrtek 9:00 K4, 12:20: K7

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně během jedné až dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz zprávnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti (jiného) algoritmu případně také simulaci chodu algoritmu na snadno upočítatelném konkrétním vstupu.

Základní literaturou jsou skripta Davida Stanovského a Libora Barta Počítačová algebra.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   učebnice V. Shoupa,
Lineární algebra a geometrie II (NMAG102)
úterý 10:40: M2

Dění na přednášce.
Výsledky domácích úkolů.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat od Skalárního součinu až po Afinní prostory bude možné dostat 9 bodů k zápočtu: 1 za kvíz a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat aspoň 55 bodů.
-  Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají.
-   Jediná náhradní možnost získání zápočtu bude jeden náhradní termín, je potřeba se přihlásit v SISu. Náhradní test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sbírka řešených příkladů,
   sylabus a literatura.
   skripty Mirka Olšáka pro počítání v některých tělesech, a Gaussovu eliminaci.
Algebra II. (informatici, NMAI063)
pondělí 17:20, S9

Skripta (pdf) (verze z 19.3.)
12.3. jsme se věnovali polynomům a mocniným řadám (3. kapitola)

K přednášce existuje nepovinné cvičení.

Průběh zkoušky: Zkoušený nejprve v písemném testu stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie a elementární početní úlohy a v případě, že bude v úvodním testu úspěšný aspoň na 50%, dostane dvě teoretické otázky, na které si připraví odpovědi. Zde je seznam, z nějž jsou otázky vybírány (může být drobně upravován, opravován a doplňován).

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   skripta A. Drápala,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).
Zimní semestr
Automaty a konvoluční kódy ( NMMB401)
pondělí 12:20 K8, čtvrtek 17:20, K9

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený obdrží zadání několika úloh z teorie a její aplikace, na které si připraví během 90-120 minut odpovědi. Důraz je kladen na studentovu schopnost vyřešit s pomocí teorie konkrétní zadané problémy. Zde je seznam teoretických otázek a typových příkladů (seznam může být opravován a drobně upravován a doplňován). a zde ukázková písemka.

Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS.


Odkazy:
   stránka kurzu Š. Holuba, (včetně vhodné literatury a pracovních skript)
   sylabus a literatura,
   skripta Jyrki Lahtonena,
Lineární algebra a geometrie I (NMAG101)
středa 14:00 M6 a 17:20 M6, čtvrtek 14:00 K5

Dění na přednášce.
Výsledky domácích úkolů.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat od Opakování až po Lineární zobrazení II bude možné dostat 9 bodů k zápočtu: 1 za kvíz a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat aspoň 55 bodů. Do tohoto počtu bodů se započítávají i body, které lze získat za zajímavé problémy do rubriky Otázky k samostatnému studiu ve skriptech.
-   Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají. První kvíz je testovací a 1 bod za něj bude udělený automaticky, bez ohledu na výsledek.
-   Jediná náhradní možnost získání zápočtu bude jeden náhradní termín 15.1. od 9:00, je potřeba se přihlásit v SISu. Náhradní test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sbírka řešených příkladů,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   skripty Mirka Olšáka pro počítání v některých tělesech, a Gaussovu eliminaci.
Algebra I (informatici, NMAI062)
čtvrtek 9:00, S9

   Skripta (pdf) (verze z 19.1.2018)
Zkoušeno bude vše z aktuální verze skript s výjimkou tvrzení 9.7, 13.8 a 13.9

Průběh zkoušky: Zkouška je písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Jedno dokazované tvrzení (15. příklad) bude vybráno z důležitějších tvrzení dokazovaných na přednášce (tj. jedna z Vět), druhé bude elementární tvrzení využívající zavedené pojmy, které nutně nemuselo být na přednášce předvedeno ani vysloveno. Zde je seznam, z nějž budou vybírány otázky 1.-14. (seznam může být upravován, opravován a doplňován) a zde ukázková písemka. Z maximálních 32 bodů bude třeba získat 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku.

Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS. Ještě vypíšu dva termíny zkoušky v letním zkouškovém období. Máte-li zájem o termín v semestru, ozvěte se prosím mailem.Odkazy:
   Zdroják skript (tex) (verze z 19.1.2018)
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   stránka D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,
   co se dnes poslouchá v al-Chórezmího městě