Počítačová algebra


Průběh přednášky

   (22.2.) Motivace a předpoklady. Cíle přednášky. Asymptotické odhady a časová složitost v počtu základních operací. 1.Školské algoritmy pro celá čísla. Prezentace velkých celých čísel v dané bázi, prezentace racionálních čísel a těles Zp. Časová složitost školských algoritmů sčítání, odčítání a jednociferného násobení

   (1.3.) Časová složitost školských algoritmů násobení, dělení se zbytkem, převodu mezi bázemi a binárního mocnění velkých celých čísel:. 2.Eukleidův algoritmus v Z. Eukleidův algoritmus pro hledání největšího společného dělitele a Bezoutových koeficientů. Korektnost a počet kroků cyklu. Odhad časové složitosti.

   (8.3.) Binární Eukleidův algoritmus (na cvičení). 3.Násobení v Z pomocí rekurze. Karacubův algoritmus a jeho časová složitost. Časová složitost obecných algoritmů rozděl a panuj. Časová složitost algoritmu Toom-3.

   (15.3.) Algoritmy Toom-s. 4. Základní algoritmy pro polynomy. Časová složitost školských operací s polynomy: sčítání, násobení, dělení se zbytkem a dosazení. Pseudodělení polynomů. Eukleidův algoritmus pro polynomy nad tělesem. Časová složitost operací na konečných tělesech.