Domácí úlohy z algebry, cvičení ve čtvrtek od 9:00

Vypracovaný domácí úkol odevzdejte prosím (nejpozději) na následujícím cvičení.

 1. (8.10.) Najděte všechna celočíselná řešení rovnice 50x + 135y + 18z = 7 a dokažte, že se jedná o všechna řešení.
  (2 body)

 2. (22.10.) Nechť (M1, . , 1) a (M2, . , 1) jsou dva monoidy a f takové zobrazení M1 do M2, že f(a.b)=f(a).f(b) pro všechny prvky a,b monoidu M1. Dokažte, že f(1)=1, jestliže je f bijekce, a že rovnost f(1)=1 pro nebijektivní f obecně neplatí.
  (2 body)

 3. +
 4. (12.11.) Spočítejte kolik prvků má grupa automorfismů Aut(Zn,+,-,0) cyklické grupy řádu n. Rozhodněte, zda platí tvrzení: jestliže |Aut(Zn,+,-,0)|=|Aut(Zm,+,-,0)|, pak je Aut(Zn,+,-,0) izomorfní Aut(Zm,+,-,0). Svá tvrzení dokažte.
  (4 body)

 5. --------------------
 6. (26.11.) Buď n přirozené číslo. Popište (pomocí Jordanovy věty a pojmu konjugovanost) všechny prvky GL(2,C), které jsou řádu n (jako prvky grupy) a své tvrzení dokažte.
  (2 body)

 7. (3.12.) Mějme (A,+,-,0) komutativní grupu a a V vektorový prostor nad tělesem T. Dokažte, že (End(A),+,-,0,   .  , Id ) a (End(V),+,-,0,   .  , Id ), kde   .   značí skládání zobrazení, jsou okruhy (definice viz 5.1 a 5.2 textu ke cvičení).
  (2 body)

 8. (10.12.) Buď n přirozené číslo a T těleso. Dokažte, že je každý pravý ideál maticového kruhu (Mn(T),+,-,0,   .  , E ) hlavní.
  (2 body)

 9. (17.12.) Buď n přirozené číslo a X množina o n prvcích. Najděte prostý homomorfismsu okruhu P(X) všech podmnožin množiny X (z okruhovou strukturou danou symetrickou diferencí a průnikem, viz cvičení) do maticového okruhu (Mn(Z2),+,-,0,   .  , E ).
  (2 body)