Domácí úlohy z algebry, cvičení v pondělí od 17:20

Vypracovaný domácí úkol odevzdejte prosím (nejpozději) na následujícím cvičení.

 1. (12.10.) Najděte pro každé prvočíslo p a každé přirozené číslo n všechna celočíselná řešení rovnice (x2)mod pn = 1 a dokažte, že se jedná o všechna celočíselná řešení.
  (2 body)

 2. (19.10.) Nechť (G, . ) je pologrupa. Dokažte, že existuje takový monoid (M, . ,1), že M obsahuje G, |M-G|<2 a (G, . ) je podpologrupa pologrupy (M, . ).
  (2 body)

 3. +
 4. (9.11.) Spočítejte kolik prvků má grupa automorfismů cyklické grupy řádu n. Rozhodněte, zda platí tvrzení: jestliže |Aut(Zn,+,-,0)|=|Aut(Zm,+,-,0)|, pak je Aut(Zn,+,-,0) izomorfní Aut(Zm,+,-,0). Svá tvrzení dokažte.
  (4 body)

 5. --------------------
 6. (23.11.) Popište centrum maticové grupy GL(2,T) a své tvrzení dokažte.
  (2 body)

 7. (30.11.) Rozhodněte, zda pro grupu (Z3,+,-,0) existuje věrná reprezentace stupně dva nad tělesem reálných čísel. Své tvrzení dokažte.
  (2 body)

 8. (7.12.) Nechť (R,+,-,0, . , 1) je okruh a e jeho prvek splňující podmínku e.e=e. Dokažte, že v R existuje prvek f, pro který eR + fR= R a průnik eR a fR je nulový.
  (2 body)

 9. (14.12.) Nechť n je přirozené číslo. Charakterizujte pomocí vlastních čísel nilpotentní prvky maticového okruhu Mn(R), t.j. matice A, pro něž existuje kladné k, že Ak=0.
  (2 body)