Domácí úlohy z algebry, cvičení v pondělí od 12:20

Vypracovaný domácí úkol odevzdejte prosím (nejpozději) na následujícím cvičení.

 1. (12.10.) Najděte pro každé prvočíslo p všechna celočíselná řešení rovnice (x2)mod p = (y2)mod p a dokažte, že se jedná o všechna řešení.
  (2 body)

 2. (19.10.) Najdete pro každé kladné celé číslo n monoid o n prvcích, který obsahuje právě jeden invertibilní prvek.
  (2 body)

 3. (26.10.) Nechť (P, . ) je konečná pologrupa. Dokažte, že v ní existuje prvek e splňující podmínku e.e=e.
  (2 body)

 4. (9.11.) Dokažte pro každé přirozené n > 3, že < (12), (12...n) > = Sn, tj., že je symetrická grupa na n prvcích generovaná jednou transpozicí a jedním n-cyklem.
  (2 body)

 5. --------------------
 6. (23.11.) Rozhodněte, zda pro grupu (Z2xZ2,+,-,(0,0)) existuje věrná reprezentace stupně dva nad tělesem reálných čísel. Své tvrzení dokažte.
  (2 body)

 7. (30.11.) Najděte příklad množiny R opatřené operacemi +, - , 0,  .  ,1, aby splňovala všechny axiomy okruhu s výjimkou právě jedné distributivity. Dokažte.
  (2 body)

 8. (7.12.) Nechť T je těleso a n přirozené číslo. Dokažte, že pro každou čtvrecovou matici A z okruhu Mn(T) existuje matice B, pro niž A.B.A = A.
  (2 body)

 9. (14.12.) Nechť X je konečná množina a I je ideál okruhu P(X) všech podmnožin množiny X (z okruhovou strukturou danou symetrickou diferencí a průnikem, viz cvičení). Dokažte, že je faktorový okruh P(X)/I izomorfní okruhu P(Y) pro vhodnou (konečnou) množinu Y.
  (2 body)