Jan Vybíral

Ona rozhoduje o těch maličkostech a o velikých zásadních věcech rozhoduju já. Například co s penězi, které vydělám, kdy mám odejít z domova, kdy se mám vrátit, co na sebe, kdy bude oběd, kdy bude večeře, kam večer a tydle maličkosti - to rozhoduje paní. A takové ty zásadní věci... Jako například? Jako například jaký je náš poměr k Taiwanu, to dělám já!

      J. Werich & M. Horníček

Another random motto...

Jan Vybíral
Department of Mathematical Analysis
Faculty of Mathematics and Physics
Charles University
Sokolovská 83
18675 Praha 8 - Karlín
Czech Republic
Jan Vybíral
Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Sokolovská 83
18675 Praha 8 - Karlín
Česká Republika
Office: 287, Phone: +420 221913266, e-mail: vybiral(at)karlin.mff.cuni.cz.


What's new:
Research:Research profiles:
CV (last change June 14, 2017) Google Scholar Profile
Publications MathSciNet Profile offline version from April 12, 2017
Editorial board: Journal of Complexity Web of Science Profile from April 12, 2017 and ResearcherID
Research Gate Profile
Scopus ID
And something about the impact.

Teaching:

Advanced lectures:

2016/17: Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí - NMMA457 - Charles University
2016/17: Úvod do teorie interpolací 1 - NMMA533 a Úvod do teorie interpolací 2 - NMMA534 - Charles University
2016: Random Matrices and Matrix Completion - TU Berlin
W 2015/16: Fourierovské techniky v prostorech funkcí - NMMA801 (Fourier-analytic techniques in function spaces) - given by Prof. Sickel from Jena
W 2015/16: Neasymptotická analýza náhodných matic - NMMA587 (Non-asymptotic analysis of random matrices) - Charles University
W 2014/15: Compressed Sensing - Charles University
S 2013/14: Geometry of highdimensional spaces - TU Berlin
W 2013/14: Harmonic Analysis/Harmonische Analysis - TU Berlin
S 2012/13: Mathematical introduction to Compressed Sensing - TU Berlin
W 2012/13: Functional analysis II - Funktionalanalysis II - TU Berlin
S 2008/09: Modern Approximation Theory - FSU Jena

Basic courses:

2016/17: Matematická analýza I NMAF051 a Matematická analýza II NMAF052 - Charles University
2015/16: Matematická analýza I NMAF051 - Charles University
2014/15: Matematická analýza I NMAI054 a Matematická analýza II NMAI055 - Charles University

Matheon Workshop: Compressed Sensing and its Applications

December 9-13, 2013 at the campus of Technical University in Berlin.