1990

Oldřich Ulrych


2009

Nyni
Adresa:
RNDr. Oldřich Ulrych
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Kontakt:

Tel: 221 913 216, 206
Fax: 222 323 394
e-mail: ulrych@karlin.mff.cuni.cz

Odborné zaměření:

Informační technologie, počítačové sítě, TeX, správce domény @karlin.mff.cuni.cz.

Výuka

Zimní semestr:

Letní semestr:

Konzultační hodiny

Optimální je individuální dohoda e-mailem.