Řešení:
Po čele útesu, které se v bledém měsíčním světle zdálo svislé a téměř hladké, se pohybovalo cosi malého a černého s roztaženými tenkými údy, možná, že měkké přilnavé ruce a prsty na nohou nacházely skuliny a výstupky, jaké by žádný hobit nikdy nespatřil a nepoužil, ale vypadalo to, jako když se prostě plíží dolů po přísavných polštářcích jako nějaký veliký záludný hmyz a postupovalo to hlavou dolů, jako když si to hledá cestu čichem. Tu a tam to hlavu pomalu zvedlo, takže ji zvrátilo zcela dozadu na dlouhém hubeném krku a hobiti viděli záblesk dvou bledých světýlek očí, které okamžik mhouraly na měsíc a pak se rychle přikryly víčky.

Klíč (pro dešifrování) je délky 10: 11,9,0,8,16,12,15,22,8,2 (což odpovídá klíči pro šifrování PRASKOLESY).

Postup řešení:
V šifrovém textu jsem objevil dvojnásobný výskyt polygramu LGZXK na pozicích 188 a 428, dále trojnásobný výskyt trigramu PZS na pozicích 182, 292 302. Z rozdílů těchto pozic jsem určil délku klíče 10 (délku 5 jsem vyloučil později). Pomocí "vlatnoručně" vytvořeného prográmku (který umí rozdělit text na určitý počet sloupců, zjistit počty písmen v jednotlivých sloupcích, určit nejpravděpodobnější posunutí v jednotlivých sloupcích a provést je) jsem již šifrovaný text rozluštil.