Můj postup byl následující: Našel jsem (zatím bez počítače) zdvojená písmena. Nejvíce takových bylo s K...výskyt K byl dost veliký aby to znamenalo, že K je A (nic jiného se tak často nevyskytuje zdvojeně). Dále jsem odvozoval, které znaky jsou samohlásky...jist jsem si byl u X, B a G...z počtu výskytů vyplynulo, že X je E. Našel jsem pasáž K-X (tj. A-E) a přišlo mi pravděpodobné, že to mezi je L, nicméně jsem si tím nebyl jist...Dále podle výskytů N příliš často u A a E a to na libovolné straně se zdálo, že jde o N (to bylo záludné, nečekal jsem, že ponecháte nějaké písmenko na svém místě, a tak jsem se celou dobu od tohoto zrazoval)...poté jsem tápal...když mě to přestalo bavit, napsal jsem jednoduchý prográmek, který v textu přeházel písmenka podle předlohy...poté jsem zkoušel několik kombinací...k rozluštění vedlo až určení L jako Y...do té doby jsem myslel, že jde o U... Pak již bylo zřejmé, že sekvence -Y-O jsou BYLO a celý text se začal zjevovat. Někdy asi uprostřed celého řešení jsem si všiml sekvence -A-A-, která se opakovala 4x..věděl jsem, že by její vyluštění znamenalo vyluštění textu, ale nepodařilo se mi to (šlo o slovo plakát).V HOSPODĚ MĚLI PLAKÁT, KTERÝ CÍSAŘ PÁN ROZKÁZAL VYTISKNOUT A VŠUDE VYVĚSIT. NA TO PLAKÁTĚ MALÍŘ NAMALOVAL, JAK SE FŮRA PŘEVRHLA A ZABILA KOČÍHO, A POD TÍM BYLO NAPSÁNO, ŽE TOHLE ZAVINILA KOŘALKA, ŽE SE PROTO NEMÁ PÍT, A POD TÍM VŠÍM BYLA POLICE A NA NÍ BYLA JEDNA LÁHEV KOŘALKY VEDLE DRUHÉ, KAŽDÁ JINÁ A HLAVNĚ RUM. PLAKÁT STÁŘÍM ZEŽLOUTL, ALE KOŘALKY BYLY DENNĚ ČERSTVÉ. BYLO HODNĚ MUŽSKÝCH, KTEŘÍ ZVEDALI LOKET, KDYŽ VCHRSTLI DO SEBE PANÁKA, ALE MÁLO KDO TO UMĚL TAK BRAVURNĚ JAKO ČUPERA. TEĎ, CO MU S JENÍKEM OTRNULO, SEDAL POD TÍM PLAKÁTEM ČÍM DÁL TÍM ČASTĚJI A ČÍM ČASTĚJI TÍM DÉLE. NETRVALO DLOUHO A PIL JAKO TENKRÁT, NEŽ POTKAL CHASNÍKA V ZAPRÁŠENÉM FRÁČKU.