Aplikace16

Informace k přednášce Ukázky aplikací matematiky NMAG166

Výběrová přednáška především pro studenty 1. a 2. ročníku všech oborů

Ukážeme si příklady aplikací matematiky v nejrůznějších oblastech lidského konání

Všechny aplikace matematiky budou vyžadovat pouze znalosti z prvního ročníku programu Matematika

Přednášející

Jiří Tůma + řada dalších

Místo a čas

Posluchárna K1, budova Sokolovská  83,  čtvrtek 10:40-12:10

Konzultace

Možno domluvit osobně po přednášce, e-mailem nebo telefonem 2 2191 3240.

Zkoušky

Zkouška bude sestávat z napsání krátkého textu (aspoň 5 stránek) popisujícího nějakou aplikaci matematiky                                                                   

Téma práce si můžete zvolit sami a nemusí nijak souviset s tím, co probíráme na přednáškách. 

Termín odevzdání práce:  po skončení výuky v semestru, nejpozději do  19.9.2015

Text by měl v ideálním případě obsahovat 1. popis reálné situace, 2. formulaci matematického modelu situace, 3. řešení matematického problému, případně vysvětlení metod, které se pro řešení příslušného matematického problému používají, 4. důsledek matematického řešení v reálné situaci

Pokud si nějaké téma pro zkouškovou práci vyberete, konzultujte je se mnou co nejdříve.

Práce přijaté v roce 2014David Bouška, Petra Kochaníková, Matěj Lébl, Robert Navrátil, Jiří Pavlů, Adolf Středa, Petr Vacek, Viliam Valent

Práce přijaté v roce 2015David Cichra, Matúš Drobuliak, Klára Sejková, Daniel Štumpf, David Vondrouš, Martin Žurav

Práce přijaté v roce 2016Samir Bessiso, Anna GajdováMartin Jex, Dominika Kubániová, Peter Vook, Michal Zelina

Inspiraci pro témata prací lze najít

např. na slajdech k aplikacím na stránce prof. Stevena Boyda k přednášce Introduction to Matrix Methods na Stanford University

nebo na stránce o aplikacích lineární algebry na University of California in Davis

jiné možné téma jsou metody odhalování denních klíčů u Enigmy

Texty k jednotlivým přednáškám

25.2.2016  Jiří Tůma,  úvod do šifrování, slajdy k loňské přednášce 1 slajd na stránku, 4 slajdy na stránku  (verze 19.2.2015), prezentace z roku 2014

3.3.2016  Jiří Tůma, Výpočet konstrukce Enigmy - první část, slajdy k loňské přednášce 1 slajd na stránku, 4 slajdy na stránku (verze 27.2.2015), prezentace z roku 2014  

                  přednáška vychází z článku Mariana Rejewského (v angličtině) a jeho vzpomínek (v polštině), další Rejewského článek v polštině je zde                

                  další informace k Enigmě:  simulátor ke stažení, o Enigmě v muzeu v Bletchley Park
                  videa na YouTube: úvod do Enigmy, slabina Enigmy, + řada dalších
                  moje vystoupení v Karolinu, začíná v čase 0:43:50

10.3.2016  Jiří Tůma,  Výpočet konstrukce Enigmy - druhá část, 
slajdy k loňské přednášce 1 slajd na stránku, 4 slajdy na stránku (verze 5.3.2015),  prezentace z  roku 2014                                                                                                                                                     


17.3.2016  Zbyněk Šír (MFF UK), Lineární a nelineární problémy v geometrickém modelování, letošní prezentace prezentace z loňského roku


24.3.2016 
Jaroslav Křivánek (MFF UK), Simulace transportu světla pro vizuální efekty, letošní prezentaceprezentace  z loňského roku                            


31.3.2016 Iveta Hnětynková (MFF UK), Singulární rozklad - aplikace při zpracování obrazu, prezentace


7.4.2016 Tomáš Pajdla (FEL ČVUT), 
Geometrie a algebra v počítačovém vidění a robotice, prezentace z loňského roku


14.4.2016 Josef Urban (Český institut pro informatiku, robotiku a kybernetiku), prezentace,


21.4.2016  
Tomáš Jirotka (Zoot) a Jiří Tůma, Algebraic Query Engine, loňská prezentace Tomáše Jirotky, loňská prezentace J. Tůmy


28.4.2016
Miroslav Tůma (MFF UK),  Počítání na soudobých počítačových architekturách - matice, grafy, sítě, ale hlavně matematika, prezentace


5.5.
2016  Jan Vybíral (MFF UK),  LASSO a komprimované snímání, prezentace


12.5.2016 Vít Průša (MFF UK),  Stabilita proudění aneb lineární algebra v nelineárních úlohách,  prezentace z letoška, prezentace
 z loňského roku


19.5.2016  
Jiří Tůma, Něco o tom, jak funguje Google


26.5.2016 

 

Stránky k přednášce v loňském roce