Informace k přednášce Úvod do dějin novověké matematiky NMAG168

Výběrová přednáška pro všechny, především pro studenty prvního a druhého ročníku

Přednášející

Prof. RNDr. Ladislav Kvász, Dr., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Místo a čas

Posluchárna K1, budova Sokolůovská 83, čtvrtek, 9:00-10:30

Konzultace

Možno domluvit osobně po přednášce nebo mailem:  ladislav.kvasz at pedf.cuni.cz

Zkouška

Bude sestávat z napsání krátkého eseje (zhruna 5 stránek) na téme dějiny matematiky

Přednášky

25.2.2016 - O pojmu důkazu, text

3.3.2016 - Stručný nástin vývoje matematiky - aritmetika a syntetická geometrie

10.3.2016 -  
Stručný nástin vývoje matematiky -  algebra 

17.3.2016Stručný nástin vývoje matematiky - analytická geometrie

24.3.2016Stručný nástin vývoje matematiky - matematická analýza

31.3.2016 - Vznik pojmu prostoru v renesančním malířství a jeho přenos do projektivní geometrie, prezentace

předpokládaná následující témata

7.4.2016 -  Vznik neekleidovské geometrie

14.4.2016 - Beltrami-Kleinův model a klasifikace geometrií

21.4.2016Řešení rovnic 3. a 4. stupně u Cardana a pojem resolventy

28.4.2016 - Vznik komplexních čísel a základní věta algebry

5.5.2016 -  Pojem neřešitelnosti a důkaz neřešitelnosti trisekce úhlu, zdvojení krychle a konstrukce pravidelného sedmiúhelníka

12.5.2016 - Zrod pojmu grupy a důkaz neřešitelnosti rovnic pátého stupně.

19.5.2016 - Vznik pojmu integrálu a objev jeho souvislosti s derivováním.

26.5.2016 - Nekonečné řady od nástroje aproximací k definování nových funkcí


Literatura

Kvasz, L. (2008): Patterns of Change, slovensky

Courant, R a Robbins, H. (1942): What is mathematics?

Struik, D. J. (1963): Dějiny matematiky.

Kline, M. (1972): Mathematical thought from ancient to modern time.

Edwards, C. H. (1979): The historical development of the calculus

Gray, J. (1979): Ideas of space, Euclidean, non-Euclidean and relativistic

van der Waerden, B. L. (1985): A history of algebra

Fauvel, J. a Gray, J. (1987): The history of mathematics: A reader

Jahnke, H. N. (ed. 1999): Historie analýzy. Český překlad 2011.

Různé díly edice Dějiny matematiky, vydávané na MFF UK