Informace k přednášce Ukázky aplikací matematiky NMAG166

Výběrová přednáška pro studenty  bakalářského studia, především prvního ročníku

Ukážeme si ukázky aplikací matematiky v různých oblastech lidského konání

Všechny aplikace budou vyžadovat pouze znalosti z prvního ročníku studia programu Matematika

Přednášející

Jiří Tůma + řada dalších

Místo a čas

Posluchárna M1, budova Ke Karlovu 3, čtvrtek 10,40

Konzultace

Lze domluvit osobně po přednášce, mailem na tuma (at)  karlin.mff.cuni.cz, nebo telefonem 2 2191 3240

Zkouška

Zkouška bude sestávat z napsání krátkého textu (aspoň 5 stránek) popisujícího nějakou aplikaci matematiky

Téma práce se můžete zvolit sami a nemusí nijak souviset s tématy probíranými na přednáškách

Termín odevzdání práce - po skončení výuky v letním semestru, nejpozději do 20.9.2017

Text by měl v ideálním případě obsahovat 1. popis reálné situace, 2. formulaci matematického modelu reálné situace,
3. řešení matematického problému formulovaného v rámci matematického modelu, případě pouze uvedení
a vysvětlení metod, které se pro řešení problému používají, 4. důsledek matematického řešení v reálné situaci

Pokud si nějaké téma pro zkouškovou práci vyberete, konzultujte je se mnou co nejdříve

Práce přijaté v roce 2014
David Bouška, Petra Kochaníková, Matěj Lébl, Robert Navrátil, Jiří Pavlů, Adolf Středa, Petr Vacek, Viliam Valent

Práce přijaté v roce 2015David Cichra, Matúš Drobuliak, Klára Sejková, Daniel Štumpf, David Vondrouš, Martin Žurav

Práce přijaté v roce 2016Samir Bessiso, Anna GajdováMartin Jex, Dominika Kubániová, Peter Vook, Michal Zelina


Inspiraci pro témata lze najít


např. ve slajdech k aplikacím na stránce Prof. S. Boyda k přednášce Introduction to Matrix Methods

nebo na stránce o aplikacích lineární algebry

zajímá-li vás umělá inteligence (přesněji strojové učení), můžete si prohlédnout témata závěrečných prací
za léta 2004-2016 k velmi populárnímu kurzu na Stanfordově univerzitě, jsou v dolní části stránky


Program přednášek v tomto semestru

23.2.2017 Jiří Tůma, Výpočet propojení v šifrovacím stroji Enigma - první část

2.3.2017 Jiří Tůma,  Výpočet propojení v šifrovacím stroji Enigma -druhá část

9.3.2017 Jiří Tůma, Algebraic Querry Engine

16.3.2017  Zbyněk Šír (MFF UK), Lineární a nelineární problémy v geometrickém modelování

23.3.2017

30.3.2017

6.4.2017

13.4.2017 

20.4.2017

27.4.2017

4.5.2017

11.5.2017

18.5.2017

25.5.2017


Stránka k přednášce v předchozím roce